درباره من:

زیباهمتی

متولد فروردین ۱۳۶۳، شیراز

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد طراحی‌صنعتی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

ساکن و شاغل در تهران